Coaching bij dagelijkse hinder door autisme
Amento heeft als bijzondere specialisatie het coachen van volwassenen met autisme (met een gemiddelde intelligentie of hoger). Deze doelgroep vraagt om een specialistische benadering waarbij het programma wordt geheel op de behoefte van de cliënt wordt aangepast.

Amento werkt met een vaste structuur en gebruikt zoveel mogelijk de belevingen van de cliënt als input voor de coachingsgesprekken.

U ontvangt een Persoonsgebonden Budget (PGB)?

Indien u de beschikking heeft over een PGB kunt u de begeleiding door Amento hiermee financieren. Wij sluiten dan een zorgovereenkomst met u af. Ook stelt Amento een behandelplan op met daarin opgenomen de doelen waar in de afgesproken periode naar toe zal worden gewerkt. Tevens wordt hierin opgenomen hoe vaak de terugkoppeling naar ouders, verzorgers of curatoren plaats zal vinden. Ook onderhoudt Amento contact met behandelaars zoals psycholoog of andere begeleider(s) en draagt er op deze wijze mede zorg voor dat alle hulpverlening op elkaar wordt afgestemd.

Informatie over het PGB vindt u hier: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget

Hoe werkt het?

Na een (gratis) kennismakingsgesprek waarin een eerste verdieping van uw vraag het onderwerp van gesprek is, gaan we in eerste instantie met een vijftal gesprekken aan de slag. Hierin wordt uitgebreid bekeken in hoeverre er sprake is van aansluiting tussen Amento en de cliënt. Na de vijf gesprekken volgt een evaluatie samen met ouders, verzorgers of curatoren.

Vervolgens stellen wij een zorgplan op om te komen tot een antwoord. Vervolgens gaan we aan de slag. Dit gebeurt door coachingsgesprekken en opdrachten tussendoor.